2

Det är väldigt lätt att säga något elak bara för att såra någon tillbaka.

Det går inte att ta tillbaka sådana saker.

De finns alltid där.

Gnager i bakhuvudet.

Förstör saker som an gång betydde något.

Och förvandlar det till något parallellt fast i hemskhet.

Så.

Gör det inte.

1


En dröm som växt sig stark

genom många dagar och nätter

ögonblickligen tillintetgjord

RSS 2.0